Giống ngô lai P2P được sản xuất, kinh doanh ở đâu?

Ngày hỏi:09/10/2019

Chào ban biên tập, cho tôi hỏi theo quy định mới được Bộ NNPTNT ban hành bổ sung thêm một số giống cây trồng vào danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, thì giống ngô lai P2P có được bổ sung vào danh mục này không? Nếu có thì những địa phương nào được phép thực hiện?

  • Căn cứ Thông tư 01/2019/TT-BNNPTNT quy định bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam như sau:

   TT

   Giống cây trồng

   Vụ, vùng được phép sản xuất, kinh doanh

   39

   Giống ngô lai P2P

   Các vụ, vùng trồng ngô Đông Nam bộ và Tây Nguyên

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì giống ngô lai P2P đã được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, tuy nhiên có hạn chế về địa điểm thực hiện, cụ thể là chỉ được sản xuất, kinh doanh tại các tỉnh Đông Nam bộ và Tây Nguyên.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn