Hệ thống báo cáo tổng hợp trong kiến trúc Chính phủ điện tử ngành TNMT được quy định thế nào?

26/04/2022

Xin chào, tôi đang tìm hiểu về các quy định của ngành TNMT về kiến trúc Chính phủ điện tử. Cho tôi hỏi ngành đã ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống báo cáo tổng hợp thế nào? Nhờ hỗ trợ giải đáp. Cảm ơn!

  • Căn cứ Tiết 11 Mục II Phụ lục 02 Quyết định 3196/QĐ-BTNMT năm 2019 quy định hệ thống báo cáo tổng hợp trong kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường như sau:

   - Mục tiêu

   + Tổng hợp các báo cáo, kịp thời, chính xác, cập nhật về tình hình, kết quả hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong ngành TN&MT, Phòng TN&MT các địa phương, phục vụ công tác tham mưu, hoạch định chính sách và chỉ đạo, điều hành theo thẩm quyền của Bộ, UBND các cấp;

   + Tổng hợp. giám sát tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao của các đơn vị trực thuộc Bộ định kỳ hoặc đột xuất, theo nhu cầu, phục vụ công tác quản lý, điều hành của Lãnh đạo Bộ (các nhiệm vụ bao gồm: được Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng chính phủ giao; Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ… thông qua các quyết định, chỉ thị, chương trình công tác hoặc thông báo kết luận…);

   + Xác lập cơ chế tổng hợp về hành chính, quy trình thu thập, tổng hợp, xử lý bảo đảm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, có chất lượng các công tác trên.

   - Phạm vi

   Hệ thống được triển khai và thực hiện trong phạm vi:

   + Bộ TN&MT;

   + Các Sở TN&MT;

   + Các Phòng TN&MT.

   - Nội dung thông tin, dữ liệu

   + Lưu trữ thông tin, dữ liệu về Nhiệm vụ;

   + Lưu trữ thông tin, dữ liệu về các cuộc họp giao ban;

   + Lưu trữ thông tin, dữ liệu về các biểu mẫu báo cáo;

   + Lưu trữ thông tin, dữ liệu về các số liệu báo cáo;

   + Lưu trữ thông tin, dữ liệu nhóm chỉ tiêu Đất đai;

   + Lưu trữ thông tin, dữ liệu nhóm chỉ tiêu Địa chất khoáng sản;

   + Lưu trữ thông tin, dữ liệu nhóm chỉ tiêu Môi trường;

   + Lưu trữ thông tin, dữ liệu nhóm chỉ tiêu Đo đạc bản đồ;

   + Lưu trữ thông tin, dữ liệu nhóm chỉ tiêu Khí tượng thủy văn;

   + Lưu trữ thông tin, dữ liệu nhóm chỉ tiêu Tài nguyên nước;

   + Lưu trữ thông tin, dữ liệu nhóm chỉ tiêu Thanh tra;

   + Lưu trữ thông tin, dữ liệu nhóm chỉ tiêu Kế hoạch - Tài chính;

   + Lưu trữ thông tin, dữ liệu nhóm chỉ tiêu Khoa học - Công nghệ;

   + Lưu trữ thông tin, dữ liệu nhóm chỉ tiêu Hợp tác quốc tế;

   + Lưu trữ thông tin, dữ liệu nhóm chỉ tiêu Giáo dục;

   + Lưu trữ thông tin, dữ liệu nhóm chỉ tiêu Đầu tư phát triển.

   - Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu

   + Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ cập nhật thông tin nhiệm vụ;

   + Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ về quản lý các cuộc họp giao ban;

   + Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ về cập nhật số liệu báo cáo;

   + Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ về gửi nhận số liệu báo cáo;

   + Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ về tổng hợp số liệu báo cáo;

   + Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ về xây dựng các mẫu biểu báo cáo;

   + Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ về quản lý các chỉ tiêu báo cáo.

   - Mối liên hệ với các HTTT/CSDL khác

   + Các nhóm thông tin cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác

   ++ Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc: Lấy thông tin các văn bản giao, xử lý nhiệm vụ để cập nhật nội dung thông tin nhiệm vụ;

   ++ Hệ thống thống kê ngành TN&MT: Lấy thông tin về các chỉ tiêu thống kê, dữ liệu của các chỉ tiêu thống kê để cập nhật cho các báo cáo tổng hợp;

   ++ Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT: Lấy thông tin về lịch họp để cập nhật thông tin các cuộc họp giao ban của Bộ TN&MT;

   ++ CSDL Người dùng: Lấy thông tin người dùng để xác thực và phân quyền người dùng trong hệ thống.

   + Các nhóm thông tin phải chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác

   ++ Nhóm thông tin về chỉ tiêu thống kê: Cung cấp, chia sẻ thông tin về các chỉ tiêu thống kê cho các HTTT/CSDL khác có yêu cầu;

   ++ Nhóm thông tin về số liệu báo cáo: Cung cấp, chia sẻ thông tin về các số liệu báo cáo để cung cấp cho các HTTT/CSDL khác có yêu cầu.

   - Hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ

   + Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ;

   + Công nghệ chính: CSDL quan hệ.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn