Hệ thống cơ sở dữ liệu giao dịch điện tử về đất đai được mô tả thế nào?

26/04/2022

Được biết Bộ TNMT mới ban hành quy định về kiến trúc Chính phủ điện tử của ngành, cho tôi hỏi theo quy định này thì hệ thống cơ sở dữ liệu giao dịch điện tử về đất đai được mô tả thế nào? Nhờ hỗ trợ giải đáp, cảm ơn!

  • Căn cứ Tiết 5 Mục IV Phụ lục 02 Quyết định 3196/QĐ-BTNMT năm 2019 quy định hệ thống cơ sở dữ liệu giao dịch điện tử về đất đai trong kiến trúc Chính phủ điện tử của ngành Tài nguyên và Môi trường như sau:

   - Mục tiêu

   CSDL giao dịch điện tử về đất đai phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai cho các đối tượng Cơ quan nhà nước, người sử dụng đất, tổ chức, cá nhân có có nhu cầu được chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về đất đai bằng phương tiện điện tử.

   - Phạm vi

   Triển khai từ Trung ương đến địa phương.

   - Nội dung thông tin, dữ liệu

   + Sổ địa chính, dữ liệu địa chính, dữ liệu không gian địa chính;

   + Hồ sơ quét.

   - Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu

   + Đăng ký hồ sơ cấp giấy chứng nhận và quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

   + Đăng ký hồ sơ biến động đất đai;

   + Quản lý dữ liệu không gian địa chính;

   + Quản lý sổ địa chính điện tử;

   + Đăng ký dữ liệu địa chính;

   + Cập nhật biến động dữ liệu đất đai;

   + Quản lý hồ sơ quét;

   + Quản lý quy trình thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai;

   + Tổng hợp báo cáo, hỗ trợ ra quyết định …

   - Mối liên hệ với các HTTT/CSDL khác

   CSDL giao dịch điện tử về đất đai triển khai ở các cấp được kết nối và trao đổi dữ liệu với nhau, cũng như các HTTT/CSDL khác thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia hoặc mạng WAN ngành TN&MT và nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung của Bộ TN&MT.

   + Các nhóm thông tin cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác

   ++ CSDL quốc gia về doanh nghiệp: thông tin doanh nghiệp (chủ sở hữu đất);

   ++ CSDL quốc gia về dân cư: thông tin công dân (chủ sở hữu đất);

   ++ CSDL Thuế: thông tin nghĩa vụ tài chính;

   ++ CSDL Ngân hàng: thông tin giao dịch.

   + Các nhóm thông tin chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác

   - Hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ

   + Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ; hạ tầng của đơn vị; hạ tầng CNTT địa phương;

   + Công nghệ chính: CSDL quan hệ, Big Data, công nghệ GIS ….

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn