Hệ thống cơ sở dữ liệu tổng hợp Môi trường quốc gia được mô tả thế nào?

26/04/2022

Ban biên tập cho tôi hỏi: Hệ thống cơ sở dữ liệu tổng hợp Môi trường quốc gia được mô tả thế nào trong kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường?

  • Căn cứ Tiết 6 Mục IV Phụ lục 02 Quyết định 3196/QĐ-BTNMT năm 2019 quy định hệ thống cơ sở dữ liệu tổng hợp Môi trường quốc gia trong kiến trúc Chính phủ điện tử của ngành Tài nguyên và Môi trường như sau:

   - Mục tiêu

   CSDL môi trường quốc gia tích hợp các lớp thông tin từ các CSDL thành phần lên một hệ thống dùng chung. Quản lý thông tin về môi trường từ Trung ương đến địa phương, cung cấp các dịch vụ thông tin, báo cáo, quy hoạch bảo tổn đa dạng sinh học; nguồn thải; ô nhiễm tồn lưu; chất lượng môi trường.

   - Phạm vi

   Triển khai từ Trung ương đến địa phương.

   - Nội dung thông tin, dữ liệu

   + CSDL Nguồn thải;

   + CSDL Chất lượng môi trường;

   + CSDL Ô nhiễm tồn lưu;

   + CSDL Đa dạng sinh học;

   + Hồ sơ môi trường các doanh nghiệp;

   + Kết quả thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường.

   - Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu

   + Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

   + Bảo vệ môi trường trong khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên;

   + Ứng phó với biến đổi khí hậu;

   + Bảo vệ môi trường Biển và hải đảo;

   + Bảo vệ môi trường nước, đất và không khí;

   + Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

   + Bảo vệ môi trường khu dân cư, đô thị;

   + Quản lý chất thải;

   + Xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường;

   + Quản lý thông tin, chỉ thị môi trường, thống kê và báo cáo môi trường;

   + Thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường;

   + Bồi thường thiệt hại về môi trường;

   + Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

   - Mối liên hệ với các HTTT/CSDL khác

   + Các nhóm thông tin cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác

   Dữ liệu môi trường (Mục 4. Điều 4 NĐ 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017) từ các Bộ ngành có thực hiện các đề tài nhiệm vụ dự án về môi trường.

   + Các nhóm thông tin chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác

   Dữ liệu môi trường.

   - Hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ

   + Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ; hạ tầng của đơn vị;

   + Công nghệ chính: CSDL quan hệ, Big Data, công nghệ GIS …

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn