Hình thức cung cấp thông tin, số liệu của các đơn vị liên quan đến vận hành hồ chứa trên lưu vực sông Hồng trong mùa cạn

26/04/2022

Cho tôi hỏi việc cung cấp thông tin, số liệu của các đơn vị liên quan đến vận hành hồ chứa trên lưu vực sông Hồng trong mùa cạn được thực hiện bằng những hình thức nào?

  • Căn cứ Khoản 3 Điều 28 Quy trình kèm theo Quyết định 740/QĐ-TTg năm 2019 quy định hình thức cung cấp thông tin, số liệu của các đơn vị liên quan đến vận hành hồ chứa trên lưu vực sông Hồng trong mùa cạn như sau:

   - Bằng fax.

   - Chuyển bản tin bằng liên lạc.

   - Chuyển bản tin bằng mạng vi tính.

   - Thông tin trực tiếp qua điện thoại.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn