Hồ sơ cấp phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.

26/04/2022
Xin chào BQL Sở KH và Công nghệ Tôi tên Trần Thị Bích Hà đang ngụ tại Trần Cao Vân, Nàu Hàm 2, Thống Nhất, Đồng Nai. Hiện tại tôi đang đang làm Bác sĩ Nha khoa tại nhà. Tôi đang đăng ký thủ tục cấp phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. (Mức 2) nhưng gặp các khó khắn sau: Theo hướng dẫn các thủ tục sẽ có giấy tờ : + Đơn đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, cấp lại giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán. Theo Biểu mẫu BM 01/QLC/02, BM 01/QLC/03, BM 01/QLC/04, BM 01/QLC/10. + Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán. Theo Biểu mẫu BM 01/QLC/05. + Các tài liệu kỹ thuật về thiết bị: Các đặc trưng kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, bảo quản thiết bị, chứng chỉ về thiết bị X-quang chẩn đoán của cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất cấp. Áp dụng đối với các thiết bị X-quang đã lắp đặt sau năm 2003. + Bản kiểm định thiết bị X-quang chẩn đoán, thời gian kiểm định không quá 12 tháng. Do tổ chức, công ty được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp phép. + Bản sao hợp đồng dịch vụ đo liều bức xạ cá nhân cho nhân viên phụ trách an toàn bức xạ và nhân viên bức xạ. Do tổ chức, công ty được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp phép. + Nội quy an toàn bức xạ phòng thiết bị X-quang chẩn đoán. + Báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang (PL02). + Khai báo về thiết bị cảnh báo bức xạ. + Khai báo thiết bị bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ. + Bản sao quyết định thành lập tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận hành nghề. Đối với người phụ trách an toàn bức xạ: + Phiếu khai báo người phụ trách an toàn bức xạ. Theo Biểu mẫu BM 01/QLC/06. + Bản sao quyết định bổ nhiệm người phụ trách an toàn bức xạ của chủ cơ sở bức xạ. + Bản sao chứng chỉ đào tạo chuyên môn X-quang của người phụ trách an toàn bức xạ. + Bản sao chứng chỉ đào tạo về an toàn bức xạ, hạt nhân. Do tổ chức được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp phép đào tạo cấp (thời hạn trong 03 năm). + Liều đo bức xạ cá nhân trong 03 tháng gần nhất. + Bản sao chứng chỉ nhân viên bức xạ (thời hạn trong 05 năm). Đối với nhân viên bức xạ: + Phiếu khai báo nhân viên bức xạ. + Bản sao chứng chỉ đào tạo chuyên môn X-quang của nhân viên X-quang. + Bản sao chứng chỉ đào tạo về an toàn bức xạ, hạt nhân. + Liều đo bức xạ cá nhân trong 03 tháng gần nhất. Nhưng trên trang web chỉ có các mẫu hồ sơ: Tên mẫu đơn, tờ khai: - Biên nhận hồ sơ BM01-QLC-01. - Đơn đề nghị cấp phép tiến hành công việc bức xạ BM01-QLC-02. - Đơn đề nghị gia hạn tiến hành công việc bức xạ BM01-QLC-03. - Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ BM01-QLC-04. - Phiếu khai báo máy X-quang chuẩn đoán y tế BM01-QLC-05. - Phiếu khai báo nhân viên bức xạ BM01-QLC-06. - Giấy mời tham gia tổ công tác BM01-QLC-07. - Biên bản thẩm định BM01-QLC-08. - Giấy phép X-quang BM01-QLC-09. - Đơn đề nghị cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ BM01-QLC-10. Các mẫu giấy tờ còn thiếu: + Báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang (PL02). + Khai báo về thiết bị cảnh báo bức xạ. + Khai báo thiết bị bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ. Đồng thời cũng không có tài liệu hướng dẫn khai báo điền vào các mẫu đơn Mong Sở KH và Công nghệ giúp đỡ để tôi sớm hoàn thành các thủ tục cấp phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. Xin cảm ơn trước Sở KH và Công nghệ giúp đỡ (Trần Thị Bích Hà)
    • Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai thực hiện phúc đáp yêu cầu, ý kiến của bạn đọc thông qua những nội dung sau:
      - Ý kiến của bạn đọc về việc mẫu hướng dẫn Báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc bức xạ còn thiếu: mẫu này đã được Sở Khoa học và Công nghệ đăng tải tại mục hướng dẫn cấp phép, trang dịch vụ công về cấp phép x-quang của Cổng thông tin điện tử khoa học và công nghệ Đồng Nai theo địa chỉ: http://123.30.110.195:1302/pages/huongdancapphep.aspx.
      - Ý kiến của bạn đọc về việc mẫu khai báo thiết bị cảnh báo bức xạ và thiết bị bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ còn thiếu: Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai xác nhận đây là những thiết bị cần thiết, mà cơ sở bức xạ phải thực hiện trang bị và tự khai báo những trang thiết bị của mình trong quá trình hoạt động bức xạ, theo yêu cầu và hướng dẫn tại điều 9 và điều 11 Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 08/11/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc "Quy định về việc kiểm soát và đảm bảo an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng". Nội dung Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN đã được Sở Khoa học và Công nghệ đăng tải tại mục thủ tục hành chính - văn bản pháp luật của mục tài liệu tham khảo, trang dịch vụ công về cấp phép x-quang của Cổng thông tin điện tử khoa học và công nghệ Đồng Nai theo địa chỉ:
      http://123.30.110.195:1302/Pages/thutuchanhchinh_noidung.aspx?TTHCID=47.
      Có thể tải trực tiếp file văn bản Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN theo địa chỉ:
      http://123.30.110.195:1302/Lists/Dost_TTHC/Attachments/47/9151-UBND-CNN-16.11.12.pdf
      - Về yêu cầu phải có tài liệu hướng dẫn khai báo điền vào các mẫu đơn, Sở Khoa học và Công nghệ Đồng nai đề nghị cơ sở bức xạ xem xét kỹ lại các mẫu đơn và các bước điền thông tin vào mẫu đơn, vì trên mỗi mẫu đơn điều có những footnote ghi chú hướng dẫn thực hiện các bước điền thông tin mang tính phức tạp. Trong trường hợp cơ sở gặp khó khăn vướng mắc cần giải quyết về các bước điền vào thông tin trên mẫu đơn hoặc vấn đề liên quan đến thủ tục cấp phép tiến hành công việc bức xạ trong lĩnh vực y tế, đề nghị liên hệ về phòng Quản lý công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai theo số điện thoại: 0613.822297 để được tư vấn trực tiếp.
      Trân trọng./.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn