Hội đồng xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam được quy định như thế nào?

26/04/2022

Bạn đọc Hoàng Văn Thành, địa chỉ mail thanhvan078****@gmail.com hỏi: Hội đồng xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam được quy định như thế nào? Tôi có nghe qua Giải thưởng Môi trường Việt Nam và rất thắc mắc về vấn đề này. Cho tôi hỏi pháp luật quy định về vấn đề nêu trên? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

  • Hội đồng xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam được hướng dẫn tại Điều 10 Thông tư 62/2015/TT-BTNMT quy định về Giải thưởng Môi trường Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, theo đó:

   1. Hội đồng xét tặng Giải thưởng do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định thành lập (sau đây gọi tắt là Hội đồng). Số lượng thành viên của Hội đồng không ít hơn 15 người. Hội đồng có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xét chọn các tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường đề nghị Bộ trưởng xem xét, quyết định tặng Giải thưởng.

   2. Hội đồng gồm có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên Hội đồng, cụ thể như sau:

   a) Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường;

   b) Phó Chủ tịch Hội đồng Thường trực: Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường;

   c) Phó Chủ tịch Hội đồng: Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền;

   d) Các Thành viên Hội đồng bao gồm:

   - Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, thành viên;

   - Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, thành viên;

   - Đại diện cơ quan Thông tấn, báo chí Trung ương, thành viên;

   - Đại diện tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, thành viên;

   - Lãnh đạo Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên;

   - Các thành viên khác của Hội đồng là chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học, giáo dục thuộc các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng.

   đ) Ban Thư ký Hội đồng do Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường quyết định thành lập.

   3. Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng điều khiển các phiên họp của Hội đồng. Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể. Các phiên họp của Hội đồng phải có ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên tham dự. Quyết định của Hội đồng chỉ có giá trị khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng có mặt đồng ý.

   4. Chủ tịch Hội đồng có thể ủy quyền cho Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng điều hành hoạt động của Hội đồng; Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm thay mặt Hội đồng báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả làm việc và đề xuất của Hội đồng về việc trao Giải thưởng.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Hội đồng xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam, được quy định tại Thông tư 62/2015/TT-BTNMT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn