Kinh phí thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản được lấy từ đâu?

26/04/2022

Tôi đang tìm hiểu về quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản, cho tôi hỏi kinh phí để thực hiện quy hoạch này sẽ được lấy từ đâu? Xin cảm ơn!

  • Căn cứ khoản 6 Điều 1 Quyết định 295/QĐ-TTg năm 2020 quy định kinh phí thực hiện quy hoạch như sau:

   - Chi phí cho hoạt động quy hoạch (lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch; lập, thẩm định, phê duyệt, công bố quy hoạch; lập, thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; lập, thẩm định, phê duyệt dự toán quy hoạch) sử dụng nguồn vốn đầu tư công của Bộ Công Thương được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch và các quy định khác có liên quan.

   - Căn cứ Nhiệm vụ lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và định mức cho hoạt động quy hoạch, Bộ trưởng Bộ Công Thương tổ chức lập dự toán, thẩm định và quyết định cụ thể chi phí cho hoạt động Quy hoạch theo đúng hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về định mức cho hoạt động quy hoạch, quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn