Lập, phê duyệt, thực hiện kế hoạch thu thập, cập nhật dữ liệu về chi trả môi trường rừng được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:09/03/2019

Hiện tôi đang tìm hiểu quy định về việc quản lý thông tin dữ liệu về chi trả dịch vụ môi trường rừng. Có thắc mắc sau tôi mong nhận được phản hồi. Cụ thể: Lập, phê duyệt, thực hiện kế hoạch thu thập, cập nhật dữ liệu về chi trả môi trường rừng được quy định như thế nào?

  • Lập, phê duyệt, thực hiện kế hoạch thu thập, cập nhật dữ liệu về chi trả môi trường rừng được quy định tại Điều 6 Quyết định 3746/QĐ-BNN-TCLN năm 2015 về Quy chế quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu về chi trả dịch vụ môi trường rừng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, cụ thể như sau:

   - Hàng năm, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng các cấp xác định nhu cầu thu thập thông tin, dữ liệu; đề xuất các hoạt động, nhiệm vụ thu thập, cập nhật dữ liệu về chi trả dịch vụ môi trường rừng trong kế hoạch hoạt động, kế hoạch thu, chi và dự toán kinh phí hoạt động của Ban điều hành Quỹ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở tổ chức thực hiện.

   - Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng các cấp có trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch thu thập, cập nhật dữ liệu về chi trả dịch vụ môi trường rừng hàng năm; tuân thủ đúng nội dung và hướng dẫn kỹ thuật của Tổng cục Lâm nghiệp về thu thập, xử lý và tổng hợp thông tin về chi trả dịch vụ môi trường rừng.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: mailto:nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn