Lưu vực sông là gì?

Theo dõi sự thay đổi của Lưu vực sông
26/04/2022

Lưu vực sông là gì?

  • Căn cứ pháp lý: Điều 2 Luật tài nguyên nước 2012

   Lưu vực sông là vùng đất mà trong phạm vi đó nước mặt, nước dưới đất chảy tự nhiên vào sông và thoát ra một cửa chung hoặc thoát ra biển.

   Lưu vực sông gồm có lưu vực sông liên tỉnh và lưu vực sông nội tỉnh.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn