Mẫu báo cáo phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia của Bộ Xây dựng?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 06/08/2022

Mẫu báo cáo phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia của Bộ Xây dựng? Mẫu báo kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở được quy định như thế nào?

Mong anh chị Luật sư giải đáp. Tôi cảm ơn.

 

  • 1. Mẫu báo cáo phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia của Bộ Xây dựng?

   Tại mẫu số 05 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP về mẫu báo cáo phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia của Bộ Xây dựng, như sau:

   BỘ XÂY DỰNG
   ------------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   -----------

   BÁO CÁO

   Phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia của Bộ Xây dựng năm ...

   I. Mô tả chung

   1. Tổ chức thực hiện kiểm kê khí nhà kính

   2. Phương pháp luận kiểm kê khí nhà kính

   3. Số liệu hoạt động và hệ số phát thải

   4. Kết quả đánh giá độ không chắc chắn

   5. Kiểm soát chất lượng và đảm bảo chất lượng (QA/QC)

   II. Hoạt động kiểm kê khí nhà kính năm ...

   (Trình bày chi tiết về phương pháp luận, số liệu hoạt động, hệ số phát thải và kết quả tính toán phát thải đối với từng hoạt động trong các lĩnh vực)

   1. Phát thải khí nhà kính từ các hoạt động trong quá trình sản xuất xi măng

   2. Phát thải khí nhà kính từ các hoạt động trong quá trình sản xuất vôi

   3. Phát thải khí nhà kính từ các hoạt động trong quá trình sản xuất thủy tinh, kính xây dựng

   4. Phát thải khí nhà kính từ tiêu thụ năng lượng trong xây dựng

   III. Tổng hợp kết quả kiểm kê khí nhà kính

   STT

   Nguồn phát thải

   CO2

   CH4

   N2O

   HFCs

   Tổng

   I

   Các quá trình công nghiệp trong sản xuất vật liệu xây dựng

   1

   Quá trình sản xuất xi măng

   2

   Quá trình sản xuất vôi

   3

   Quá trình sản xuất thủy tinh, kính xây dựng

   II

   Tiêu thụ năng lượng trong xây dựng

   Đơn vị: nghìn tấn CO2

   IV. Các cải thiện được thực hiện đối với quá trình kiểm kê khí nhà kính năm ...

   Trình bày những cải thiện đã được thực hiện trong quá trình kiểm kê khí nhà kính năm ... so với các năm trước đây (về phương pháp luận, thu thập số liệu hoạt động, hệ số phát thải)

   V. Kết luận và kiến nghị

   THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

   2. Mẫu báo kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở được quy định như thế nào?

   Theo mẫu số 06 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP về mẫu báo kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở được quy định như sau:

   TÊN CƠ SỞ PHẢI THỰC HIỆN
   KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH

   ------------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ------------------

   BÁO CÁO

   Kết quả kiểm kê khí nhà kính cho năm...

   I. Thông tin của cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính

   1. Tên cơ sở, địa chỉ, giấy phép kinh doanh ...

   2. Thông tin về người đại diện của cơ sở trước pháp luật.

   3. Thông tin về lĩnh vực hoạt động kinh doanh, sản xuất.

   II. Thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh và số liệu hoạt động của cơ sở

   1. Ranh giới và phạm vi hoạt động của cơ sở.

   2. Cơ sở hạ tầng, công nghệ và hoạt động của cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính.

   3. Các nguồn phát thải, bể hấp thụ khí nhà kính trong phạm vi hoạt động của cơ sở.

   4. Hệ thống thông tin, dữ liệu về phát thải khí nhà kính của cơ sở, xác định nguyên nhân các hạn chế trong kiểm kê khí nhà kính của cơ sở.

   III. Kết quả thực hiện kiểm kê phát thải khí nhà kính

   1. Mô tả phương pháp kiểm kê phát thải khí nhà kính (phương pháp thu thập số liệu, hệ số phát thải).

   2. Số liệu hoạt động liên quan đến phát thải khí nhà kính của cơ sở.

   3. Kết quả kiểm kê khí nhà kính của cơ sở.

   4. Độ tin cậy, tính đầy đủ, độ không chắc chắn của thông tin, số liệu về phát thải khí nhà kính và kết quả kiểm kê khí nhà kính của cơ sở.

   ĐẠI DIỆN CỦA CƠ SỞ

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn