Mức an ninh nguồn phóng xạ là bao nhiêu?

26/04/2022

Liên quan đến việc bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ. Ban biên tập cho tôi hỏi: Mức an ninh nguồn phóng xạ là bao nhiêu? Mong sớm nhận phản hồi. 

  • Mức an ninh nguồn phóng xạ được quy định tại Điều 4 Thông tư 01/2019/TT-BKHCN quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, cụ thể như sau:

   1. Căn cứ vào mức độ nguy hiểm của các nguồn phóng xạ và nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra cho con người, môi trường, yêu cầu bảo đảm an ninh được chia thành 4 mức A, B, C và D, trong đó mức an ninh A tương ứng với nhóm nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm và nguy cơ tiềm ẩn cao nhất, mức an ninh D tương ứng với nhóm nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm và nguy cơ tiềm ẩn thấp nhất.

   2. Các mức an ninh A, B, C và D tương ứng với các nhóm nguồn phóng xạ được quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 6:2010/BKHCN về An toàn bức xạ - Phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ ban hành kèm theo Thông tư số 24/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ:

   a) Mức an ninh A áp dụng đối với các nguồn phóng xạ nhóm 1;

   b) Mức an ninh B áp dụng đối với các nguồn phóng xạ nhóm 2;

   c) Mức an ninh C áp dụng đối với các nguồn phóng xạ nhóm 3;

   d) Mức an ninh D áp dụng đối với các nguồn phóng xạ nhóm 4, nhóm 5.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn