Mực nước tối thiểu hồ Thác Bà tại các thời điểm trong năm

26/04/2022

Tôi đang cần một số thông tin về mực nước tối thiểu tại hồ Thác Bà tại các thời điểm trong năm, nhờ ban biên tập hỗ trợ. Xin cảm ơn!

  • Căn cứ Phụ lục III Quyết định 740/QĐ-TTg năm 2019 quy định mực nước tối thiểu hồ Thác Bà tại các thời điểm trong năm như sau:

   Thời điểm (ngày/tháng)

   Hồ

   Thác Bà

   16/9

   55,0

   21/9

   55,0

   1/10

   55,0

   11/10

   55,0

   21/10

   55,0

   1/11

   55,0

   11/11

   54,9

   21/11

   54,8

   1/12

   54,8

   11/12

   54,5

   21/12

   54,2

   1/1

   53,9

   11/1

   53,4

   21/1

   52,9

   1/2

   52,4

   11/2

   51,9

   21/2

   51,4

   1/3

   50,8

   11/3

   50,2

   21/3

   49,6

   1/4

   48,9

   11/4

   48,3

   21/4

   47,8

   1/5

   47,2

   11/5

   46,9

   21/5

   46,6

   1/6

   46,5

   14/6

   46,0

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn