Mực nước tối thiểu hồ Tuyên Quang tại các thời điểm trong năm

26/04/2022

Cho tôi hỏi theo quy định mới được Thủ tướng Chính phủ ban hành thì mực nước tối thiểu hồ Tuyên Quang tại các thời điểm trong năm được quy định thế nào?

  • Căn cứ Phụ lục III Quyết định 740/QĐ-TTg năm 2019 thì mực nước tối thiểu hồ Tuyên Quang tại các thời điểm trong năm được quy định như sau:

   Thời điểm (ngày/tháng)

   Hồ

   Tuyên Quang

   16/9

   109,6

   21/9

   109,6

   1/10

   109,6

   11/10

   109,6

   21/10

   109,6

   1/11

   109,6

   11/11

   109,6

   21/11

   109,6

   1/12

   109,6

   11/12

   109,2

   21/12

   108,8

   1/1

   108,4

   11/1

   107,6

   21/1

   106,9

   1/2

   106,1

   11/2

   104,9

   21/2

   103,7

   1/3

   102,5

   11/3

   100,3

   21/3

   98,2

   1/4

   96,0

   11/4

   94,3

   21/4

   92,7

   1/5

   91,0

   11/5

   90,9

   21/5

   90,8

   1/6

   90,7

   14/6

   90,0

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn