Mục tiêu lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030

26/04/2022

Được biết Thủ tướng Chính phủ mới ban hành quy định về việc lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cho tôi hỏi hỏi việc lập quy hoạch này nhằm mục đích gì? Nhờ hỗ trợ.

  • Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 1 Quyết định 295/QĐ-TTg năm 2020 quy định mục tiêu lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 như sau:

   - Mục tiêu tổng quát:

   Nêu các mục tiêu tổng quát của quy hoạch về phát triển thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng của các nhóm/loại khoáng sản trong giai đoạn quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 và đến năm 2050 đảm bảo hiệu quả và phát triển bền vững theo các quan điểm tại điểm a khoản này.

   - Mục tiêu cụ thể:

   Nêu mục tiêu cụ thể về thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng cho giai đoạn quy hoạch đến năm 2030; tầm nhìn đến năm 2040 và đến năm 2050 đối với từng nhóm/loại khoáng sản. Cụ thể như sau:

   + Mục tiêu thăm dò: Nêu cụ thể về mục tiêu thăm dò về khối lượng, chất lượng thăm dò đối với trữ lượng, tài nguyên đảm bảo đủ trữ lượng khoáng sản huy động vào khai thác và các yêu cầu kỹ thuật khác theo từng loại khoáng sản, dự án thăm dò cụ thể;

   + Mục tiêu khai thác: Nêu cụ thể về sản lượng khai thác phù hợp với tài nguyên, trữ lượng khoáng sản, đáp ứng nguyên liệu cho nhu cầu chế biến, sử dụng trong nước và xuất khẩu với công nghệ tiên tiến, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, phù hợp với sự phân bố tài nguyên, từng loại khoáng sản hoặc dự án cụ thể;

   + Mục tiêu chế biến: Nêu cụ thể sản lượng, chủng loại sản phẩm qua chế biến, yêu cầu về công nghệ đảm bảo tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng, bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản hoặc dự án cụ thể;

   + Mục tiêu sử dụng: Nêu cụ thể mục tiêu sử dụng đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu đối với các sản phẩm khoáng sản sau chế biến phù hợp với từng loại khoáng sản, chính sách của Nhà nước có liên quan.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn