Người dân góp ý quy hoạch bằng hình thức nào?

26/04/2022

Được biết tỉnh đang lấy ý kiến đóng góp của cộng đồng dân cư về quy hoạch, tôi sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi quy hoạch này. Hiện tại tôi muốn đóng góp ý kiến của mình, cho hỏi tôi sẽ thực hiện bằng cách nào?

  • - Căn cứ Khoản 3 Điều 19 Luật quy hoạch 2017 quy định: Việc lấy ý kiến cộng đồng về quy hoạch được thực hiện bằng hình thức đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan lập quy hoạch, niêm yết, trưng bày tại nơi công cộng, phát phiếu Điều tra phỏng vấn, tổ chức hội nghị, hội thảo và các hình thức khác theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

   - Theo Khoản 5 Điều 32 Nghị định 37/2019/NĐ-CP quy định: Cộng đồng dân cư, tổ chức và cá nhân góp ý quy hoạch trực tiếp trên trang thông tin điện tử của cơ quan lập quy hoạch hoặc gửi văn bản góp ý tới cơ quan lập quy hoạch. Trường hợp cần thiết, cơ quan lập quy hoạch có thể lấy ý kiến về quy hoạch thông qua việc niêm yết, trưng bày tại nơi công cộng, tổ chức hội nghị, hội thảo, phát phiếu điều tra, phỏng vấn thông qua đại diện cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư và cá nhân.

   => Như vậy, căn cứ các quy định trên thì việc đóng góp ý kiến vào quy hoạch cấp tỉnh sẽ được thực hiện bằng 02 cách sau: Một là góp ý trực tiếp trên trang thông tin điện tử của tỉnh về lập quy hoạch, hai là gửi văn bản góp ý đến cơ quan lập quy hoạch.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn