Người thu gom chất thải rắn sinh hoạt có được khám bệnh định kỳ không?

26/04/2022

Tôi là người lao động thực hiện các công việc thu gom rác thải sinh hoạt hằng ngày. Vì làm việc này ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, cho tôi hỏi tôi có được khám bệnh định kỳ không? Nhờ giải đáp.

  • Căn cứ Điều 18 Nghị định 38/2015/NĐ-CP được bổ sung bởi Khoản 6 Điều 3 Nghị định 40/2019/NĐ-CP quy định trách nhiệm của chủ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt như sau:

   - Bảo đảm đủ yêu cầu về nhân lực, phương tiện và thiết bị chuyên dụng để thu gom, vận chuyển toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt tại những địa điểm đã quy định.

   - Thông báo rộng rãi về thời gian, địa điểm, tần suất và tuyến thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại các điểm dân cư.

   - Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đến điểm tập kết, trạm trung chuyển hoặc cơ sở xử lý bằng các phương tiện, thiết bị đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định.

   - Trường hợp phân loại được chất thải nguy hại từ chất thải rắn sinh hoạt tại các điểm tập kết, trạm trung chuyển thì phải chuyển sang quản lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại tại Chương II Nghị định này.

   - Chịu trách nhiệm về tình trạng rơi vãi chất thải rắn sinh hoạt, gây phát tán bụi, mùi hoặc nước rò rỉ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường trong quá trình thu gom, vận chuyển.

   - Đào tạo nghiệp vụ, trang bị bảo hộ lao động cho công nhân thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

   - Tổ chức khám bệnh định kỳ, bảo đảm các chế độ cho người lao động tham gia thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt theo quy định.

   - ...

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì chủ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt phải tổ chức khám bệnh định kỳ, bảo đảm các chế độ cho người lao động. Theo đó thì bạn sẽ được khám bệnh định kỳ để theo dõi sức khỏe nha.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn