Nguồn tài chính dùng để lập Quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản

26/04/2022

Nguồn tài chính dùng để lập Quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Trần Hữu Quốc, hiện tại đang là sinh viên. Tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến thủy sản tại Việt Nam để phục vụ công tác nghiên cứu làm đề tài và cho công việc học tập. Cho tôi hỏi, nguồn kinh phí để thành lập Quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản được lấy từ đâu? Tôi có thể tìm hiểu quy định tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Trần Hữu Quốc (huuquoc*****@gmail.com)

  • Nguồn tài chính dùng để lập Quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản được quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định 27/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thủy sản. Cụ thể là:

   a) Đóng góp của tổ chức, cá nhân trực tiếp khai thác, nuôi trồng, chế biến, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu thuỷ sản;

   b) Đóng góp của tổ chức, cá nhân hoạt động trong các ngành nghề có ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn lợi thuỷ sản;

   c) Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài;

   d) Các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

   Quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản là tổ chức tài chính nhà nước, trực thuộc Bộ Thủy sản và chịu sự quản lý nhà nước về tài chính của Bộ Tài chính; có tư cách pháp nhân, có con dấu, có vốn điều lệ, có bảng cân đối kế toán riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và các ngân hàng trong nước theo quy định của pháp luật. Quỹ thực hiện chức năng huy động và tiếp nhận các nguồn lực tài chính cho hoạt động tái tạo và ngăn ngừa sự suy giảm nguồn lợi thủy sản.

   Quỹ được thành lập từ sự sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân để thực hiện các hoạt động sản xuất, mua giống thuỷ sản, chà rạo nhân tạo và các vật liệu khác để thả xuống các vùng nước tự nhiên phục vụ tái tạo nguồn lợi thuỷ sản; tổ chức sản xuất, mua giống thuỷ sản, chà rạo nhân tạo và các vật liệu khác để thả xuống các vùng nước tự nhiên phục vụ tái tạo nguồn lợi thuỷ sản; hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân lãi suất vốn vay từ các tổ chức tín dụng khác để chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp khai thác thủy sản ở các vùng nước ven bờ ra xa bờ; tạo việc làm cho các đối tượng phải di chuyển hoạt động khai thác ra khỏi các vùng được thiết lập khu bảo tồn biển, bảo tồn thủy sản nội địa, khu vực cấm khai thác; ứng dụng công nghệ mới vào khai thác thủy sản có chọn lựa; sản xuất giống thủy sản nhân tạo để tái tạo và phục hồi nguồn lợi thủy sản.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về nguồn tài chính dùng để lập Quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm thông tin tại Nghị định 27/2005/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn