Nguyên tắc cung cấp thông tin về thu thập cập nhật dữ liệu chi trả môi trường rừng

Ngày hỏi:09/03/2019

Chào Ban biên tập. Tìm hiểu quy định về việc quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu về chi trả dịch vụ môi trường rừng. Có thắc mắc sau tôi mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Cụ thể: Nguyên tắc cung cấp thông tin về thu thập cập nhật dữ liệu chi trả môi trường rừng được quy định như thế nào?

  • Nguyên tắc cung cấp thông tin về thu thập cập nhật dữ liệu chi trả môi trường rừng được quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quyết định 3746/QĐ-BNN-TCLN năm 2015 về Quy chế quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu về chi trả dịch vụ môi trường rừng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, cụ thể như sau:

   - Bảo đảm tính chính xác, trung thực, khách quan;

   - Bảo đảm tính khoa học, thuận tiện cho việc cập nhật và sử dụng;

   - Bảo đảm tính kịp thời, đầy đủ và có hệ thống.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn