Nguyên tắc đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn

Ngày hỏi:02/10/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi việc đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn được đánh giá theo nguyên tắc nào? Theo quy định mới nhất.

  • Theo Điều 4 Thông tư 16/2019/TT-BTNMT (Có hiệu lực ngày 15/11/2019) quy định nguyên tắc đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn, cụ thể như sau:

   - Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn phải dựa trên việc so
   sánh thông tin, dữ liệu giữa dự báo và quan trắc được thu thập từ các trạm hải văn, trạm phao, trạm ra đa biển, tàu biển, dữ liệu tái phân tích.

   - Thời hạn dự báo, cảnh báo phải được đánh giá riêng biệt.

   - Các yếu tố, hiện tượng dự báo, cảnh báo có trong bản tin phải được đánh giá.

   - Chỉ đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn khi có đầy đủ thông tin quan trắc hoặc có các thông tin từ Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai; Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn các cấp.

   - Không quy định đánh giá hướng sóng trong bão, áp thấp nhiệt đới và nước dâng có trị số quan trắc thực tế dưới 0.3m.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn