Nguyên tắc vận hành hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông Hồng trong mùa cạn

26/04/2022

Cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì việc vận hành nước trong mùa cạn của hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông Hồng dựa trên những nguyên tắc nào?

  • Căn cứ Điều 13 Quy trình kèm theo Quyết định 740/QĐ-TTg năm 2019 quy định nguyên tắc vận hành hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông Hồng mùa cạn như sau:

   - Các hồ Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang phối hợp vận hành nhằm đảm bảo duy trì mực nước tại Trạm thủy văn Hà Nội không thấp hơn 2,2m trong các đợt xả nước gia tăng.

   - Các hồ Sơn La, Lai Châu, Bản Chát và Huội Quảng phối hợp vận hành xả nước bổ sung cho hồ Hòa Bình.

   - Trong thời gian vận hành các hồ chứa, căn cứ vào mực nước hồ hiện tại và dự báo dòng chảy đến hồ trung bình 10 ngày tới để điều chính vận hành sao cho mực nước hồ không nhỏ hơn giá trị tại các thời điểm quy định trong Phụ lục III của Quy trình này.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn