Nhà nước có phải là đại diện chủ sở hữu đối với rừng trồng không?

26/04/2022

Xin hỏi về lĩnh vực lâm nghiệp, đối với rừng trồng thì nhà nước có phải là đại diện chủ sở hữu hay không?

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Luật lâm nghiệp 2017 thì nhà nước là đại diện chủ sở hữu đối với rừng thuộc sở hữu toàn dân bao gồm:

   - Rừng tự nhiên;

   - Rừng trồng do Nhà nước đầu tư toàn bộ;

   - Rừng trồng do Nhà nước thu hồi, được tặng cho hoặc trường hợp chuyển quyền sở hữu rừng trồng khác theo quy định của pháp luật.

   Như vậy, Nhà nước là đại diện chủ sở hữu với rừng trồng nếu rừng trồng đó do Nhà nước đầu tư toàn bộ hoặc rừng trồng do Nhà nước thu hồi, được tặng cho hoặc trường hợp chuyển quyền sở hữu rừng trồng khác theo quy định của pháp luật.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn