Nhiệm vụ của thuyền phó nhất trên tàu đánh giá nguồn lợi thủy sản?

26/04/2022

Tôi muốn hỏi thuyền phó nhất của tàu đánh giá nguồn lợi thuỷ sản có nhiệm vụ là gì?


  • Căn cứ Khoản 2 Điều 33 Thông tư 22/2018/TT-BNNPTNT có quy định về nhiệm vụ của thuyền phó nhất trên tàu đánh giá nguồn lợi thủy sản như sau:

   - Tổ chức kiểm tra việc thực hiện đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật về bảo quản vỏ tàu, boong tàu, thượng tầng và buồng ở, phòng làm việc, các hệ thống máy thiết bị trên boong tàu;

   - Lập kế hoạch dự trù vật tư kỹ thuật, nguyên nhiên liệu, nước ngọt, lương thực, thực phẩm, hải đồ và giấy tờ khác của tàu; trực tiếp quản lý, sử dụng vật tư của bộ phận boong;

   - Kiểm tra, đôn đốc việc ghi nhật ký của các bộ phận, bảo quản nhật ký, hải đồ và các giấy tờ quan trọng khác của tàu;

   - Tổ chức tập luyện cho thuyền viên về cứu hỏa, cứu sinh, cứu thủng tàu và xử lý các tình huống xảy ra trong tuần tra, kiểm tra, kiểm soát;

   - Tham gia thực hiện công tác điều tra đánh giá nguồn lợi trên các vùng biển;

   - Thực hiện nhiệm vụ khác do thuyền trưởng phân công.”

   Trên đây là quy định của pháp luật về vấn đề mà bạn thắc mắc, Ban biên tập xin được thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn