Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày hỏi:07/10/2019

Cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 3 Quyết định 2218/QĐ-BTNMT năm 2019 thì Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Thi đua - Khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau:

   1. Tổ chức, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Hội đồng;

   2. Phân công nhiệm vụ các Phó Chủ tịch Hội đồng và các Ủy viên Hội đồng;

   3. Quyết định triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Hội đồng.

   Trên đây là quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn