Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày hỏi:07/10/2019

Xin chào, cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Theo quy định tại Điều 2 Quyết định 2218/QĐ-BTNMT năm 2019 thì Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Thi đua - Khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau:

   Hội đồng có nhiệm vụ, quyền hạn:

   1. Tham mưu giúp Bộ trưởng phát động các phong trào thi đua trong toàn ngành nhằm thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ công tác của Bộ trong từng thời kỳ.

   2. Định kỳ đánh giá kết quả các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; tham mưu việc sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; kiến nghị, đề xuất các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong từng năm và từng giai đoạn.

   3. Tham mưu giúp Bộ trưởng kiểm tra, giám sát các phong trào thi đua và thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng.

   4. Tham mưu giúp Bộ trưởng quyết định tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng sau đây:

   - Cờ Thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

   - Danh hiệu Chiến sỹ Thi đua ngành tài nguyên và môi trường;

   - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

   - Cờ Thi đua của Chính phủ;

   - Danh hiệu Chiến sỹ Thi đua toàn quốc;

   - Huân, Huy chương các loại;

   - Danh hiệu vinh dự Nhà nước;

   - Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước.

   Trên đây là quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: mailto:nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn