Nội dung chi Quỹ bảo vệ và phát triển rừng của Uỷ ban nhân dân cấp xã

Đang công tác trong ngành kiểm lâm. Tôi được biết hàng năm ủy ban nhân dân cấp xã sẽ được cấp một khoản kinh phí để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng. Liên quan đến vấn đề này Ban biên tập cho hỏi: Nội dung chi Quỹ bảo vệ và phát triển rừng của Uỷ ban nhân dân cấp xã được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Nội dung chi Quỹ bảo vệ và phát triển rừng của Uỷ ban nhân dân cấp xã quy định tại Khoản 4 Điều 3 Quyết định 07/2012/QĐ-TTg về chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành, cụ thể như sau:

   Việc chi quỹ phải có phương án quản lý và sử dụng Quỹ được cấp có thẩm quyền duyệt và chế độ quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước. Trong đó phải đảm bảo những nội dung chi cụ thể như sau:

   - Xăng, dầu cho phương tiện tuần tra, kiểm tra rừng.

   - Bồi dưỡng cho những người được huy động để ngăn chặn chống chặt phá rừng và chữa cháy rừng; hỗ trợ cho những người được huy động tham gia ngăn chặn, chống chặt phá rừng và chữa cháy rừng bị tai nạn, thương tật.

   - Bồi dưỡng làm đêm, làm thêm giờ, công tác kiêm nhiệm.

   - Phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật và tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý bảo vệ rừng.

   - Hội nghị, hội thảo sơ tổng kết và công tác thi đua khen thưởng.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn