Nội dung của chính sách đồng quản lý rừng được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:09/03/2019

Đồng quản lý được xem là một giải pháp hữu hiệu trong việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ở nước ta, thời gia qua đã thu được một số thành tự quan trọng. Liên quan đến chính sách đồng quản lý rừng. Tôi có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Cụ thể: Nội dung của chính sách đồng quản lý rừng được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung của chính sách đồng quản lý rừng được quy định tại Khoản 2 Điều 4 Quyết định 07/2012/QĐ-TTg về chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành, cụ thể như sau:

   - Các loại lâm sản, thủy, hải sản trong khu rừng mà việc khai thác, sử dụng không ảnh hưởng tới chức năng của khu rừng đó.

   - Nông, lâm sản dưới tán rừng, đất trống trong khu rừng.

   - Các khoản thu từ dịch vụ môi trường rừng.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn