Nội dung đào tạo đối với chức danh Kỹ sư SCADA/EMS hệ thống điện miền

Ngày hỏi:19/12/2018

Tôi đang công tác tại đơn vị điện lực, sắp tới tôi được cử đi đào tạo chức danh kỹ sử SCADA/EMS hệ thống điện miền. Tôi cảm thấy rất vui vì mình may mắn được chọn đi, anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì nội dung đào tạo đối với chức danh Kỹ sư SCADA/EMS hệ thống điện miền được quy định như thế nào?

  • Tại Điều 13 Quy trình kiểm tra và cấp Chứng nhận vận hành cho các chức danh tham gia trực tiếp công tác tác điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định 69/QĐ-ĐTĐL năm 2018, quy định:

   Cấp điều độ miền có trách nhiệm tổ chức đào tạo cho chức danh Kỹ sư SCADA/EMS hệ thống điện miền với các nội dung chính sau:

   1. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến vận hành hệ thống SCADA, viễn thông, đo đếm điện năng phục vụ công tác điều độ, vận hành hệ thống điện.

   2. Cơ cấu, tổ chức vận hành của hệ thống điện quốc gia, hệ thống điện miền.

   3. Cơ cấu tổ chức vận hành, mô hình hệ thống viễn thông, thông tin và cơ sở hạ tầng về đo đếm điện năng phục vụ vận hành, điều độ hệ thống điện quốc gia.

   4. Tổng quan về nguồn điện, lưới điện, phụ tải điện hệ thống điện miền.

   5. Lý thuyết cơ sở về tin học viễn thông và đo lường điều khiển như hệ thống xử lý tập trung và phân tán; hệ điều hành đa nhiệm, thời gian thực; mạng LAN, WAN; các hệ thống và thiết bị thông tin; các chuẩn truyền số liệu và giao thức truyền tin; các nguyên lý đo lường và điều khiển.

   6. Hệ thống SCADA/EMS của hệ thống điện quốc gia như chức năng, cấu trúc, các phần tử cơ bản và nguyên lý hoạt động; các bước chính trong quá trình lắp đặt, kiểm tra và đưa vào vận hành một hệ thống SCADA/EMS; vận hành hệ thống SCADA/EMS, hệ thống thiết bị đầu cuối RTU/Gateway, hệ thống điều khiển; trạm biến áp không người trực, điều khiển và thao tác xa.

   7. Các quy định kiểm tra, thí nghiệm, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị hệ thống SCADA/EMS và các kiến thức liên quan đến bảo mật, xử lý bước đầu sự cố hệ thống SCADA/EMS.

   Trên đây là nội dung đào tạo với chức danh Kỹ sư SCADA/EMS hệ thống điện miền.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: mailto:nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn