Nội dung quy định đấu nối vào hệ thống thoát nước được quy định như thế nào?

26/04/2022

Nội dung quy định đấu nối vào hệ thống thoát nước được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em tên là Trần Bảo Trâm (tram***@gmail.com, quê ở Bình Dương), hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Sài Gòn. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: quy định đấu nối vào hệ thống thoát nước bao gồm những nội dung gì? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn.

  • Nội dung quy định đấu nối vào hệ thống thoát nước đã được nêu cụ thể tại Điều 33 Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải.

   Theo đó, nội dung quy định đấu nối vào hệ thống thoát nước như sau:

   1. Quy định đấu nối nhằm bảo đảm việc đấu nối được thực hiện khi triển khai các dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mới hoặc mở rộng phạm vi bao phủ dịch vụ thoát nước hiện có.

   2. Nội dung quy định đấu nối bao gồm:

   a) Các quy định về điểm đấu nối;

   b) Các yêu cầu về cao độ của điểm đấu nối;

   c) Các quy định về hộp đấu nối;

   d) Thời điểm đấu nối;

   đ) Chất lượng, khối lượng nước thải xả vào điểm đấu nối;

   e) Kinh phí đấu nối, chính sách hỗ trợ và thúc đẩy đấu nối;

   g) Nghĩa vụ tài chính đấu nối của chủ sở hữu hệ thống thoát nước và hộ thoát nước;

   h) Quyền, trách nhiệm của các bên liên quan và cơ chế phối hợp.

   3. Các quy định về đấu nối hệ thống thoát nước phải được thông báo cho cộng đồng dân cư thuộc phạm vi khu vực biết.

   4. Quy định đấu nối là một nội dung trong quy định thoát nước địa phương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về nội dung quy định đấu nối vào hệ thống thoát nước. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 80/2014/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn