Nội dung tin dự báo, cảnh báo hạn hán được quy định thế nào?

26/04/2022

Liên quan đến việc dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai. Tôi có thắc mắc nhờ ban biên tập giải đáp giúp: Nội dung của tin dự báo, cảnh báo hạn hán được quy định có những nội dung nào? Mong được hỗ trợ sớm.

  • Tại Khoản 3 Điều 17 Quyết định 03/2020/QĐ-TTg có quy định về nội dung tin dự báo, cảnh báo hạn hán, cụ thể như sau:

   - Tiêu đề Tin dự báo, cảnh báo hạn hán kèm theo tên khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng của hạn hán;

   - Hiện trạng diễn biến tổng lượng mưa, tổng lượng nước trên lưu vực, khu vực dự báo; tỷ lệ phần trăm (%) thiếu hụt tổng lượng mưa, tổng lượng nước trên khu vực so với giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ và giá trị trung bình cùng thời kỳ năm trước đó;

   - Dự báo, cảnh báo diễn biến tổng lượng mưa, tổng lượng nước trên khu vực dự báo trong thời hạn dự báo; tỷ lệ phần trăm (%) thiếu hụt tổng lượng mưa, tổng lượng nước dự báo trên khu vực trong thời hạn dự báo so với giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ;

   - Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

   - Thời gian ban hành bản tin và thời gian ban hành bản tin tiếp theo;

   - Tên và chữ ký của người chịu trách nhiệm ban hành bản tin.

   Ban biên tập phản hồi.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn