Nội dung tranh chấp về môi trường gồm những gì?

Ngày hỏi:14/03/2019

Ban biên tập hãy giải đáp giúp tôi thắc mắc sau đây: Nội dung tranh chấp về môi trường gồm những gì? Vấn đề này có được văn bản pháp luật nào nói đến hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 161 Luật bảo vệ môi trường 2014 thì nội dung tranh chấp về môi trường gồm:

   - Tranh chấp về quyền, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong khai thác, sử dụng thành phần môi trường;

   - Tranh chấp về xác định nguyên nhân gây ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường;

   - Tranh chấp về trách nhiệm xử lý, khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường.

   Bên cạnh đó, tại Điều này còn có quy định về các bên tranh chấp về môi trường gồm:

   - Tổ chức, cá nhân sử dụng thành phần môi trường có tranh chấp với nhau;

   - Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng các thành phần môi trường và tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cải tạo, phục hồi khu vực môi trường bị ô nhiễm, suy thoái, bồi thường thiệt hại về môi trường.

   Trên đây là câu trả lời về nội dung tranh chấp về môi trường.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn