Nơi nộp hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

26/04/2022

Nơi nộp hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy gồm những gì? Trích dẫn quy định mới.

  • Theo Khoản 6 Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 10/01/2021) thì cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy quy định tại khoản 4 Điều này cho cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 12 Điều này theo một trong các hình thức sau:

   - Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan có thẩm quyền;

   - Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của cấp có thẩm quyền (đối với các văn bản, giấy tờ thuộc danh mục bí mật nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước);

   - Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn