Phiếu an toàn hóa chất là gì? Nội dung phiếu an toàn hóa chất?

Ngày hỏi:10/05/2017

Phiếu an toàn hóa chất là gì? Nội dung phiếu an toàn hóa chất? Xin chào ban biên tập Thư Ký Luật, em là Phượng làm nghề tài xế. Vừa rồi em mới ký hợp đồng làm tài xế vận chuyển hóa chất với công ty sản xuất hóa chất, trong hợp đồng họ đề cập về việc phải mang Phiếu an toàn hóa chất khi vận chuyển hóa chất, nếu không sẽ bị công ty phạt. Vậy Phiếu an toàn hóa chất này là gì và có nội dung thế nào? Nội dung này được văn bản nào quy định? Xin ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp em. Xin cảm ơn! Email: Nguyễn Công Phượng - 0982***

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Định nghĩa về Phiếu an toàn hóa chất như sau:

   Phiếu an toàn hóa chất (MSDS) là văn bản chứa các dữ liệu liên quan đến các thuộc tính của một hóa chất cụ thể nào đó. Nó được đưa ra để cho những người cần phải tiếp xúc hay làm việc với hóa chất đó, không kể là dài hạn hay ngắn hạn các trình tự để làm việc với nó một cách an toàn hay các xử lý cần thiết khi bị ảnh hưởng của nó.

   Nội dung của phiếu an toàn hóa chất được quy định cụ thể tại Khoản 3 Điều 29 Luật Hóa chất 2007 cụ thể như sau:

   a) Nhận dạng hóa chất;

   b) Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất;

   c) Thông tin về thành phần các chất;

   d) Đặc tính lý, hóa của hóa chất;

   đ) Mức độ ổn định và khả năng hoạt động của hóa chất;

   e) Thông tin về độc tính;

   g) Thông tin về sinh thái;

   h) Biện pháp sơ cứu về y tế;

   i) Biện pháp xử lý khi có hoả hoạn;

   k) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố;

   l) Yêu cầu về cất giữ;

   m) Tác động lên người và yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân;

   n) Yêu cầu trong việc thải bỏ;

   o) Yêu cầu trong vận chuyển;

   p) Quy chuẩn kỹ thuật và quy định pháp luật phải tuân thủ;

   q) Các thông tin cần thiết khác.

   Trên đây là phần tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về Phiếu an toàn hóa chất. Để tìm hiểu rõ hơn, vui lòng xem thêm tại Luật Hóa chất 2007

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn