Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thế nào trong việc thu phí bảo vệ môi trường

26/04/2022

Theo quy định mới nhất thì Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thế nào trong việc thu phí bảo vệ môi trường? Nhờ hỗ trợ.

  • Theo Khoản 1 Điều 10 Nghị định 53/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 01/07/2020) Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

   - Phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành phân loại đối tượng nộp phí cố định và phí biến đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định này.

   - Thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, ra thông báo số phí phải nộp, quản lý thu, nộp phí bảo vệ môi trường.

   - Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp số liệu thu phí bảo vệ môi trường báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 3 năm sau.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn