Phương pháp lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản

26/04/2022

Chào anh/chị, tôi được biết có quy định về lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản đến năm 2030, cho tôi hỏi để lập quy hoạch này thì phải dựa trên những phương pháp nào? Cảm ơn!

  • Căn cứ Điểm c Khoản 3 Điều 1 Quyết định 295/QĐ-TTg năm 2020 quy định phương pháp lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 như sau:

   Phương pháp lập quy hoạch phải đảm bảo tính khoa học, khách quan, đồng bộ, kế thừa các quy hoạch đã phê duyệt hoặc triển khai lập trước ngày 31 tháng 12 năm 2019 bao gồm:

   - Phương pháp điều tra thu thập.

   - Phương pháp tổng hợp, phân tích và xử lý số liệu, bản đồ.

   - Phương pháp dự báo.

   - Phương pháp chuyên gia.

   - Phương pháp kế thừa, chọn lọc.

   - Tổng hợp của các phương pháp trên.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn