Quy định quy chuẩn kỹ thuật về nước thải như thế nào?

26/04/2022

Quy định quy chuẩn kỹ thuật về nước thải như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Em tên là Nguyễn Nhã Trang (trang***@gmail.com, TP. Hồ Chí Minh), hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Sài Gòn. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: quy chuẩn kỹ thuật về nước thải được quy định ra sao? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn.

  • Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải đã được quy định cụ thể tại Điều 4 Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải.

   Theo đó, quy chuẩn kỹ thuật về nước thải được quy định như sau:

   1. Nước thải từ hệ thống thoát nước đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư nông thôn tập trung xả vào nguồn tiếp nhận phải bảo đảm các quy chuẩn kỹ thuật môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

   2. Nước thải từ các nhà máy trong khu công nghiệp xả vào hệ thống thoát nước tập trung của khu công nghiệp phải tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý môi trường khu công nghiệp và các quy định của cơ quan quản lý thoát nước trong khu công nghiệp.

   3. Nước thải từ các hộ thoát nước khu dân cư nông thôn tập trung xả vào hệ thống thoát nước tại khu vực nông thôn phải tuân thủ các quy định hiện hành về bảo vệ môi trường khu dân cư nông thôn tập trung và các quy định quản lý hệ thống thoát nước địa phương.

   4. Trường hợp nước thải xử lý phi tập trung, căn cứ vào khả năng tiếp nhận và mục đích sử dụng của nguồn tiếp nhận, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật về nước thải xử lý phi tập trung xả vào nguồn tiếp nhận để áp dụng phù hợp với giải pháp xử lý nước thải với quy mô nhỏ, công nghệ đơn giản, đáp ứng được mức độ cần thiết làm sạch nước thải, thuận tiện trong quản lý, vận hành và bảo dưỡng hệ thống.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về quy định quy chuẩn kỹ thuật về nước thải. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 80/2014/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn