Quy định về chế độ truyền phát tin về áp thấp nhiệt đới, bão, lũ đối với Đài Truyền hình Việt Nam

26/04/2022

Hiện đang công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam, tôi có thắc mắc cần được hỗ trợ như sau: Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện truyền phát tin về áp thấp nhiệt đới, bão, lũ theo quy định nào?  Xin cảm ơn.

  • Tại Khoản 2 Điều 28 Quyết định 03/2020/QĐ-TTg có quy định về chế độ truyền phát tin về áp thấp nhiệt đới, bão, lũ đối với Đài Truyền hình Việt Nam, cụ thể như sau:

   - Khi nhận được Tin áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, Tin bão gần Biển Đông, Tin bão trên Biển Đông, Tin cảnh báo lũ và Tin lũ, tổ chức phát tin vào các chương trình thời sự gần nhất trên các kênh của Đài và sau 03 giờ phát lại một lần cho đến khi có tin mới hoặc khi có yêu cầu thay đổi thời gian phát tin của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Bộ Tài nguyên và Môi trường;

   - Khi nhận được Tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp, Tin áp thấp nhiệt đới trên đất liền, Tin bão khẩn cấp, Tin bão trên đất liền, Tin lũ khẩn cấp, tổ chức phát ngay trên các kênh của Đài và sau 02 giờ phát lại một lần cho đến khi có tin mới hoặc khi có yêu cầu thay đổi thời gian phát tin của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Bộ Tài nguyên và Môi trường;

   - Khi phát lại tin cũ, phải nhắc lại thời điểm ban hành bản tin;

   - Khi phát tin về thiên tai, yêu cầu đưa đầy đủ, chính xác nội dung thông tin, phải chạy hàng chữ trên màn hình tóm tắt những nội dung cơ bản của bản tin.

   Ban biên tập phản hồi.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn