Quy định về chế độ ưu đãi đối với ngành lâm nghiệp

26/04/2022

Một kỹ sư lâm nghiệp mới ra trường đi làm thì được hưởng lương là 2,34 nhưng tôi nghe nó kỹ sư lâm nghiệp còn được hưởng thêm 0,5 tiền phụ cấp. Điều đó có đúng sự thật không và được quy định ở văn bản nào? Có phải chỉ làm trong ngành kiểm lâm (hạt kiểm lâm, lâm trường, chi cục kiểm lâm…) thì mới được hưởng lương còn kỹ sư lâm nghiệp mà làm ở ngành khác như (Hội Nông dân, công trình đô thị…) thì không được hưởng phụ cấp đó phải không? Xin luật gia cho biết, xin cảm ơn

    • Căn cứ vào Nghị định 204 ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức… Quyết định 132 ngày 31/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức, viên chức ngành kiểm lâm, bảo vệ thực vật, thú y và kiểm soát đê điều; Thông tư số 64 của liên ngành Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ NN-PTNT hướng dẫn thi hành các văn bản của Chính phủ. Phạm vi và các đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề gồm: Công chức (kể cả công chức dự bị), viên chức, những người đang trong thời gian tập sự, thử việc trực tiếp làm chuyên môn đã được chuyển xếp lương theo Nghị định 204CP vào các ngạch công chức, viên chức ngành kiểm lâm, bảo vệ thực vật, thú ý, kiểm soát đê điều (các ngạch có hai chữ số đầu của mã số ngạch là 0,9, 10,11) thuộc biên chế trả lương trong các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp của Nhà nước. Mức phụ cấp của ngành Kiểm lâm có 8 mức như sau: + Mức phụ cấp 50% áp dụng với công chức ngạch kiểm lâm làm việc ở địa bàn có mức phụ cấp ku vực từ 0,7 trở lên; + Mức phụ cấp 45% áp dụng với công chức ngạch kiểm lâm làm việc ở địa bàn có mức phụ cấp khu vực từ 0,4 - 0,5; + Mức phụ cấp 40% áp dụng với công chức ngạch kiểm lâm làm việc ở địa bàn có mức phụ cấp khu vực từ 0,1 - 0,3; + Mức phụ cấp 30% áp dụng với công chức ngạch kiểm lâm làm việc tại các hạt, trạm kiểm lâm nơi có mức phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên; + Mức phụ cấp 25% áp dụng với công chức ngạch kiểm lâm công tác trên địa bàn xã nơi không có phụ cấp khu vực và công chức, viên chức ngạch kiểm lâm làm việc tại các hạt, trạm kiểm lâm nơi có phụ cấp khu vực từ 0,4 đến 0,5; + Mức phụ cấp 20% áp dụng với công chức ngạch kiểm lâm làm việc tại các hạt, trạm kiểm lâm nới có mức phụ cấp khu vực từ 0,1 đến 0,3; + Mức phụ cấp 15% áp dụng với công chức ngạch kiểm lâm làm việc tại các hạt, trạm kiểm lâm nơi không có phụ cấp khu vực và các đội kiểm lâm cơ động; + Mức phụ cấp 10% áp dụng với công chức ngạch kiểm lâm trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ rừng tại các chi cục kiểm lâm, các trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng. Từ quy định của pháp luật như luật sư đã nêu, thì chỉ những cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong ngành kiểm lâm thì mới được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề còn bạn là kỹ sư lâm nghiệp nhưng không công tác trong ngành kiểm lâm, bảo vệ thực vật như đã nêu thì không được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi..

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn