Quy định về tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia

26/04/2022

Ban biên tập giải đáp giúp tôi: Trong việc đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia thì phải đánh giá đảm bảo những tiêu chí nào? Xin cảm ơn.

  • Tại Điều 4 Thông tư 21/2019/TT-BTNMT có quy định về tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia cụ thể như sau:

   - Tiêu chí 1: Chức năng nhiệm vụ, cơ sở vật chất, kỹ thuật của tổ chức cung cấp dịch vụ lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia.

   - Tiêu chí 2: Nhân lực phục vụ lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia.

   - Tiêu chí 3: Xây dựng khung cấu trúc và đề cương chi tiết của báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia.

   - Tiêu chí 4: Thu thập thông tin, số liệu (bao gồm điều tra, khảo sát bổ sung nếu có).

   - Tiêu chí 5: Xử lý, tổng hợp thông tin, số liệu.

   - Tiêu chí 6: Xây dựng dự thảo báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia.

   - Tiêu chí 7: Thái độ phục vụ trong quá trình lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia.

   - Tiêu chí 8: Sản phẩm của dịch vụ lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia.

   Ban biên tập phản hồi thông tin

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 4 Thông tư 21/2019/TT-BTNMT Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn