Quy định về trách nhiệm của Các cơ quan báo chí trong dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai

26/04/2022

Trong dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai thì các cơ quan báo chí có trách nhiệm gì trong việc này hay không? Chuyên viên giải đáp giúp tôi. (hunganh***@gmail.com)

  • Theo quy định tại Khoản 4 Điều 35 Quyết định 03/2020/QĐ-TTg có quy định về trách nhiệm của các cơ quan báo chí trong dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai, như sau:

   Đưa tin đầy đủ, chính xác nội dung các bản tin quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 14, Điều 17, Điều 20, Điều 23 và Điều 25 Quyết định này. Trong các bản tin chuyên đề, bình luận được biên tập lại một phần bản tin về thiên tai, nhưng không được làm sai lệch nội dung của bản tin.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn