Quy định về vận hành hồ Hòa Bình trong thời kỳ sử dụng nước bình thường

26/04/2022

Cho tôi hỏi việc vận hành hồ Hòa Bình trong thời kỳ sử dụng nước bình thường trong mùa cạn được quy định thế nào? Nhờ ban biên tập hỗ trợ.

  • Căn cứ Khoản 3 Điều 16 Quy trình kèm theo Quyết định 740/QĐ-TTg năm 2019 quy định việc vận hành hồ Hòa Bình trong thời kỳ sử dụng nước bình thường mùa cạn như sau:

   + Trong khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 và từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6, vận hành xả nước liên tục về hạ du với lưu lượng không nhỏ hơn 214m3/s.

   + Trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 31 tháng 5 (trừ các đợt xả nước trong thời kỳ sử dụng nước gia tăng), hàng ngày vận hành xả nước liên tục về hạ du với lưu lượng không nhỏ hơn 214m3/s và phải bảo đảm lưu lượng xả trung bình ngày không nhỏ hơn:

   - 300m3/s đối với tháng 10.

   - 600m3/s đối với tháng 11.

   - 700m3/s đối với tháng 12 và tháng 01.

   - 800m3/s đối với tháng 02 và tháng 4.

   - 600m3/s đối với tháng 3 và tháng 5.

   + Trong quá trình vận hành theo quy định tại Điểm b Khoản này, nếu mực nước trung bình ngày “hôm kia” tại Trạm thủy văn Hà Nội vượt 1,4m, hồ được phép chủ động vận hành giảm lưu lượng xả nhưng phải đảm bảo xả nước liên tục với lưu lượng không nhỏ hơn 214 m3/s. Trường hợp mực nước trung, bình ngày “hôm kia” tại Trạm thủy văn Hà Nội xuống dưới 1,4m, phải vận hành xả nước với lưu lượng quy định tại Điểm b Khoản này.

   + Vào các ngày Thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định, hồ được phép vận hành giảm lưu lượng xả, nhưng phải bảo đảm xả nước liên tục với lưu lượng không nhỏ hơn 214 m3/s.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn