Quy trình chi tiết kiểm tra việc kiểm tra duy trì, vận hành hệ thống phần cứng công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường

26/04/2022

Hiện đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tôi rất quan tâm về vấn đề liên quan đến công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường.Chuyên viên cho tôi hỏi: Việc kiểm tra việc kiểm tra duy trì, vận hành hệ thống phần cứng công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường được thực hiện chi tiết như thế nào?

  • Tại Điều 17 Thông tư 20/2019/TT-BTNMT có quy định về quy trình chi tiết kiểm tra việc kiểm tra duy trì, vận hành hệ thống phần cứng công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường , cụ thể như sau:

   - Tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm

   Thực hiện hiện như khoản 1 Điều 15 về tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm.

   - Kiểm tra các sản phẩm duy trì, vận hành hệ thống phần cứng công nghệ thông tin

   + Kiểm tra việc kiểm tra, giám sát hệ thống

   Thực hiện hiện như điểm 2.1 khoản 2 Điều 15.

   + Kiểm tra việc ghi nhận sự cố

   Thực hiện hiện như điểm 2.2 khoản 2 Điều 15.

   + Kiểm tra việc phân tích sự cố

   Thực hiện hiện như điểm 2.3 khoản 2 Điều 15.

   + Kiểm tra việc khắc phục sự cố

   Thực hiện hiện như điểm 2.4 khoản 2 Điều 15.
   + Kiểm tra bảo dưỡng hệ thống

   a) Các bước thực hiện:

   Kiểm tra nhật ký bảo dưỡng, thay thế;

   Kiểm tra báo cáo bảo dưỡng, thay thế.

   b) Sản phẩm:

   Phiếu ý kiến kiểm tra kết quả duy trì vận hành, bảo dưỡng hệ thống phần cứng (theo Mẫu KT.11).

   + Kiểm tra việc cập nhật firmware

   a) Các bước thực hiện:

   Kiểm tra báo cáo cập nhật.

   b) Sản phẩm:

   Phiếu ý kiến kiểm tra nâng cấp Firmware hệ thống phần cứng (Mẫu KT.12).

   - Lập hồ sơ kiểm tra, nghiệm

   Thực hiện hiện như Khoản 1 Điều 15 về tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm.

   Ban biên tập phản hồi.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn