Quy trình chi tiết về việc kiểm tra việc duy trì, vận hành phần mềm hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường

26/04/2022

Hiện đang là sinh viên ngành môi trường, anh/chị cho em hỏi về: Quy trình chi tiết các bước kiểm tra việc duy trì, vận hành phần mềm hệ thống được quy định như thế nào?

  • Tại Điều 19 Thông tư 20/2019/TT-BTNMT có quy định về quy trình chi tiết về việc kiểm tra việc duy trì, vận hành phần mềm hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường, cụ thể như sau:

   - Tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm

   Thực hiện hiện như khoản 1 Điều 15 về tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm.

   - Kiểm tra các sản phẩm duy trì vận hành phần mềm hệ thống

   + Kiểm tra việc kiểm tra, giám sát hệ thống

   Thực hiện hiện như điểm 2.1 khoản 2 Điều 15.

   + Kiểm tra việc ghi nhận sự cố

   Thực hiện hiện như điểm 2.2 khoản 2 Điều 15.

   + Kiểm tra việc phân tích sự cố

   Thực hiện hiện như điểm 2.3 khoản 2 Điều 15.

   + Kiểm tra việc khắc phục sự cố

   Thực hiện hiện như điểm 2.4 khoản 2 Điều 15.

   + Kiểm tra việc cập nhật phần mềm

   a) Các bước thực hiện:

   Kiểm tra báo cáo cập nhật.

   b) Sản phẩm:

   Phiếu ý kiến kiểm tra cập nhật phần mềm (theo Mẫu KT.13).

   + Kiểm tra việc sao lưu, phục hồi

   a) Các bước thực hiện:

   Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống; Kiểm tra báo cáo phục hồi hệ thống.

   b) Sản phẩm:

   Phiếu ý kiến kiểm tra kết quả sao lưu phục hồi hệ thống (theo Mẫu KT.08).

   + Kiểm tra việc quản lý thông tin cấu hình

   a) Các bước thực hiện:

   Kiểm tra nhật ký quản lý thông tin.

   b) Sản phẩm:

   Phiếu ý kiến kiểm tra thông tin cấu hình (theo Mẫu KT.14).

   - Lập hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu

   Thực hiện như mục khoản 1 Điều 15 về tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm

   Ban biên tập phản hồi.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn