Quy trình đăng ký chủ sở hữu nguồn thải

26/04/2022

Kính chào Thư viện Pháp luật, cho tôi hỏi quy trình và hồ sơ để đăng ký chủ sở hữu nguồn thải là như thế nào? Ra sao? Có một mẫu nào để tham khảo không? Trân trọng cảm ơn!

  • Về thủ tục đăng ký chủ chất thải nguy hại (sau đây được viết tắt là CTNH):
   - Đối tượng phải đăng ký Chủ nguồn thải nguy hại được quy định tại Điều 12 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT
   - Hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH
   1. Hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH:
   a) Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 (A) ban hành kèm theo Thông tư này;
   b) 01 (một) bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương;
   c) Hồ sơ, giấy tờ đối với trường hợp đăng ký tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH theo hướng dẫn tại điểm 5.2 Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 (A) ban hành kèm theo Thông tư này. 2. Hồ sơ đối với trường hợp đăng ký chủ nguồn thải CTNH theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Thông tư này được thay thế bằng báo cáo theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 (A) ban hành kèm theo Thông tư này.
   - Nơi nộp hồ sơ : Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh CTNH

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn