Quyền hạn của Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ Bộ TN&MT

Ngày hỏi:14/03/2019

Xin chào, Tôi đang tìm hiểu các quy định về nhiệm vụ khoa học công nghệ. Đơn vị tôi dự định đăng ký làm chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Tôi có chút thắc mắc là Quyền hạn của Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ Bộ TN&MT như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Nhiệm vụ khoa học và công nghệ là những vấn đề khoa học và công nghệ cần được giải quyết để đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển khoa học và công nghệ và được tổ chức dưới hình thức chương trình, đề tài, dự án, đề án, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ.

   Căn cứ tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư 26/2018/TT-BTNMT thì Quyền hạn của Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

   - Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định hiện hành;

   - Đăng ký tham gia tuyển chọn hoặc được giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

   - Đề xuất cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

   - Tổ chức tự đánh giá, nghiệm thu và đề xuất đánh giá, nghiệm thu sau khi hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu và giao nộp đủ hồ sơ theo quy định;

   - Được xác lập quyền sở hữu trí tuệ để bảo hộ kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ theo quy định hiện hành;

   - Đề xuất chuyển giao kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ theo quy định hiện hành.

   Trên đây là quy định quyền hạn của Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ Bộ TN&MT.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 10 Thông tư 26/2018/TT-BTNMT Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn