Quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước được quy định ra sao?

26/04/2022

Quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thảo Nguyên. Hiện tại, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Tôi có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn!

Thảo Nguyên (thaonguyen*****@gmail.com)

  • Theo quy định tại Điều 43 Luật tài nguyên nước 2012 thì quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước được quy định cụ thể như sau:

   - Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước có các quyền sau đây:

   + Khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho các mục đích sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và mục đích khác theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

   + Hưởng lợi từ việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước;

   + Được Nhà nước bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp trong quá trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước;

   + Sử dụng số liệu, thông tin về tài nguyên nước theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

   + Được dẫn nước chảy qua đất liền kề thuộc quyền quản lý, sử dụng của tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật;

   + Khiếu nại, khởi kiện về các hành vi vi phạm quyền khai thác, sử dụng tài nguyên nước và các lợi ích hợp pháp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

   - Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước có các nghĩa vụ sau đây:

   + Bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra theo quy định của Luật tài nguyên nước 2012 và các quy định khác của pháp luật;

   + Sử dụng nước đúng mục đích, tiết kiệm, an toàn và có hiệu quả;

   + Không gây cản trở hoặc làm thiệt hại đến việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác;

   + Bảo vệ nguồn nước do mình trực tiếp khai thác, sử dụng;

   + Thực hiện nghĩa vụ về tài chính; bồi thường thiệt hại do mình gây ra trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định của pháp luật;

   + Cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động nghiên cứu khoa học được Nhà nước cho phép;

   + Khi bổ sung, thay đổi mục đích, quy mô khai thác, sử dụng thì phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp không phải xin cấp giấy phép, không phải đăng ký theo quy định tại Điều 44 của Luật tài nguyên nước 2012;

   + Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

   - Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước được cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước thì ngoài việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều này, còn phải thực hiện đúng các nội dung trong giấy phép.

   - Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nước thuộc trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định tại khoản 1 Điều 65 của Luật tài nguyên nước 2012 còn được chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định của Chính phủ.

   Trên đây là nội dung tư vấn về quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật tài nguyên nước 2012.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn