Quyền và nghĩa vụ của thuyền viên, người làm việc trên tàu cá khi làm việc trên tàu cá

26/04/2022

Quyền và nghĩa vụ của thuyền viên, người làm việc trên tàu cá khi làm việc trên tàu cá được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Phan Ngọc Thủy, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động thủy sản và quản lý nhà nước về thủy sản. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, quyền và nghĩa vụ của thuyền viên, người làm việc trên tàu cá khi làm việc trên tàu cá được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Phan Ngọc Thủy (ngocthuy*****@gmail.com)

  • Theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 74 Luật Thủy sản 2017 có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 thì quyền và nghĩa vụ của thuyền viên, người làm việc trên tàu cá khi làm việc trên tàu cá được quy định cụ thể như sau:

   Thuyền viên, người làm việc trên tàu cá có quyền và nghĩa vụ như sau:

   - Thuyền viên, người làm việc trên tàu cá có quyền sau đây:

   + Được bảo đảm chế độ lao động, quyền và lợi ích hợp pháp khi làm việc trên tàu cá theo quy định của pháp luật về lao động;

   + Từ chối làm việc trên tàu cá nếu tàu đó không đủ điều kiện bảo đảm an toàn;

   + Được bố trí đảm nhận chức danh phù hợp trên tàu cá.

   - Thuyền viên, người làm việc trên tàu cá có nghĩa vụ sau đây:

   + Chấp hành quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

   + Chấp hành mệnh lệnh của thuyền trưởng; chủ động phòng ngừa tai nạn cho mình, cho thuyền viên, người làm việc trên tàu cá và sự cố đối với tàu cá;

   + Phải báo ngay cho thuyền trưởng hoặc người trực ca khi phát hiện tình huống nguy hiểm trên tàu cá;

   + Tuân thủ quy định của pháp luật về lao động.

   Trên đây là nội dung tư vấn về quyền và nghĩa vụ của thuyền viên, người làm việc trên tàu cá khi làm việc trên tàu cá. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Thủy sản 2017.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn