Rừng đang tranh chấp có được cho thuê hay không?

26/04/2022

Rừng đang tranh chấp có được cho thuê hay không? Hộ gia đình có phải lập phương án phòng cháy và chữa cháy rừng không? Trường hợp nào chủ rừng chết vẫn không bị thu hồi rừng?

 
 
  • Rừng đang tranh chấp có được cho thuê hay không?

   Theo quy định pháp luật về lâm nghiệp thì đối với rừng đang bị tranh chấp thì có được cho thuê hay không? Mong tư vấn.

   Trả lời:

   Căn cứ Khoản 3 Điều 14 Luật Lâm nghiệp 2017 quy định như sau:

   1. Phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia, quy hoạch sử dụng đất; diện tích rừng hiện có tại địa phương.

   2. Không chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác, trừ dự án quan trọng quốc gia; dự án phục vụ quốc phòng, an ninh quốc gia; dự án cấp thiết khác được Chính phủ phê duyệt.

   3. Không giao, cho thuê diện tích rừng đang có tranh chấp.

   Như vậy, theo quy định trên có thể thấy đối với rừng đang có tranh chấp thì không được giao hay cho thuê.

   Hộ gia đình có phải lập phương án phòng cháy và chữa cháy rừng không?

   Tôi muốn hỏi, hộ gia đình là chủ rừng thì hộ gia đình đó có phải lập phương án phòng cháy và chữa cháy rừng hay không?

   Trả lời:
   Căn cứ Khoản 1 Điều 39 Luật Lâm nghiệp 2017 quy định như sau:

   Chủ rừng phải lập và thực hiện phương án phòng cháy và chữa cháy rừng; chấp hành sự hướng dẫn, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   Theo quy định trên có thể thấy nếu chủ rừng là hộ gia đình thì hộ gia đình đó phải lập phương án phòng cháy và chữa cháy rừng.

   Trường hợp nào chủ rừng chết vẫn không bị thu hồi rừng?

   Tôi muốn biết, pháp luật có quy định trường hợp nào chủ rừng là cá nhân chết mà không bị thu hồi rừng hay không? Cảm ơn.

   Trả lời:

   Căn cứ Khoản 1e Điều 22 Luật Lâm nghiệp 2017 quy định trường hợp thu hồi rừng như sau:

   - ..............

   - Rừng được Nhà nước giao, cho thuê khi hết hạn mà không được gia hạn;

   - Rừng được giao, được thuê không đúng thẩm quyền hoặc không đúng đối tượng;

   - Chủ rừng là cá nhân khi chết không có người thừa kế theo quy định của pháp luật.

   Như vậy, nếu chủ rừng là cá nhân chết khi có người thừa kế thì vẫn có thể tiếp tục sử dụng mà không bị thu hồi rừng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn