Thăm dò khoáng sản gây thiệt hại thì có phải bồi thường không?

26/04/2022

Thăm dò khoáng sản gây thiệt hại thì có phải bồi thường không? Tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản có các quyền nào?

Chào anh/chị, gần nhà tôi có một đơn vị thăm dò khoáng sản, họ dùng mìn để thăm dò tới nứt nhà của tôi, xin hỏi đơn vị này có trách nhiệm phải bồi thường hay không?

  • Thăm dò khoáng sản gây thiệt hại thì có phải bồi thường không?

   Theo Khoản 2 Điều 42 Luật khoáng sản 2010 Tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản có các nghĩa vụ sau đây:

   a) Nộp lệ phí cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

   b) Thực hiện đúng Giấy phép thăm dò khoáng sản, đề án thăm dò khoáng sản đã được chấp thuận;

   c) Báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xem xét, chấp thuận trong trường hợp thay đổi phương pháp thăm dò hoặc thay đổi khối lượng thăm dò có chi phí lớn hơn 10% dự toán;

   d) Bồi thường thiệt hại do hoạt động thăm dò gây ra;

   đ) Thông báo kế hoạch thăm dò cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thăm dò khoáng sản trước khi thực hiện;

   e) Thu thập, lưu giữ thông tin về khoáng sản và báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản; báo cáo các hoạt động khác cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

   g) Thực hiện các công việc khi Giấy phép thăm dò khoáng sản chấm dứt hiệu lực theo quy định tại khoản 3 Điều 46 của Luật này;

   h) Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

   Như vậy, theo quy định như trên, tổ chức thăm dò khoán sản có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hoạt động thăm dò gây ra. Trong trường hợp của bạn, nếu bạn chứng minh được việc nhà của bạn bị nứt do hoạt động thăm dò khoáng sản thì tổ chức thăm dò phải bồi thường cho bạn.

   Tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản có các quyền nào?

   Theo Khoản 1 Điều 42 Luật này tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản có các quyền sau đây:

   a) Sử dụng thông tin về khoáng sản liên quan đến mục đích thăm dò và khu vực thăm dò;

   b) Tiến hành thăm dò theo Giấy phép thăm dò khoáng sản;

   c) Chuyển ra ngoài khu vực thăm dò, kể cả ra nước ngoài các loại mẫu vật với khối lượng, chủng loại phù hợp với tính chất, yêu cầu phân tích, thử nghiệm theo đề án thăm dò đã được chấp thuận;

   d) Được ưu tiên cấp Giấy phép khai thác khoáng sản tại khu vực đã thăm dò theo quy định tại khoản 1 Điều 45 của Luật này;

   đ) Đề nghị gia hạn, trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản;

   e) Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản;

   g) Khiếu nại, khởi kiện quyết định thu hồi Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc quyết định khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

   h) Quyền khác theo quy định của pháp luật.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn