Thẩm quyền cấp và thời hạn của Giấy đăng ký và Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử?

Ngày hỏi:16/06/2022

Thẩm quyền cấp và thời hạn của Giấy đăng ký và Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử? Trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ trong tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử như thế nào? Mong nhận được câu trả lời!

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Thẩm quyền cấp và thời hạn của Giấy đăng ký và Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

   Căn cứ Điều 58 Nghị định 142/2020/NĐ-CP quy định về thẩm quyền cấp và thời hạn của Giấy đăng ký và Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử như sau:

   1. Bộ Khoa học và Công nghệ cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi Giấy đăng ký hoạt động, Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

   2. Thời hạn của Giấy đăng ký hoạt động, Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử:

   a) Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ không có thời hạn. Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ khác có thời hạn 05 năm;

   b) Giấy đăng ký hoạt động sau khi sửa đổi và cấp lại có thời hạn như Giấy đăng ký hoạt động cũ;

   c) Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử không có thời hạn.

   Trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ trong tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

   Căn cứ Điều 59 Nghị định trên quy định về trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ trong tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử như sau:

   1. Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức quản lý việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan quy định tại Nghị định này trên phạm vi cả nước.

   2. Bộ Y tế có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết về cơ sở đào tạo, chương trình, nội dung đào tạo, văn bằng chứng chỉ đào tạo về vật lý y khoa.

   3. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Nghị định này trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được phân công.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:



  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn